ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาวิชาการ

“สนุกกับงานวิจัยได้ทั้งความสำเร็จและตำแหน่ง”

ณ อาคารโดมบริหาร [ 21 มกราคม 2553]

จัดโดย ธรรมศาสตร์สโมสร


back